Porady finansowe

Osoby kupujące nieruchomość mają dwie podstawowe możliwości sfinansowania zakupu:

  1. zakup mieszkania za gotówkę,
  1. zakup mieszkania za pomocą kredytu hipotecznego

Najczęściej jednak występuje połączenie obu tych rozwiązań. Kupujący ma gotówkę, ale częściowo wspomaga się kredytem hipotecznym. Jeżeli przy kupnie mieszkania mamy zamiar korzystać z "pomocy" banku, powinniśmy oszacować swoje możliwości finansowe z uwzględnieniem posiadanych środków pieniężnych i kalkulacji zdolności kredytowej.

Jak sfinansować zakup mieszkania?

Jeśli nie posiadamy gotówki na zakup mieszkania możemy skorzystać z kredytu mieszkaniowego udzielanego przez bank. Kredyt hipoteczny to kredyt, którego zabezpieczeniem jest nabywana nieruchomość, w tym lokal mieszkalny. Dzięki takiemu zabezpieczeniu jest on zazwyczaj tańszy niż inne formy pożyczki. Dodatkowo możliwość zaciągnięcia kredytu na długi okres czasu (nawet do 35 lat) sprawia, że możemy dopasować wysokość raty do naszych możliwości finansowych.

Czy trudno jest otrzymać kredyt hipoteczny?

Każdorazowo o przyznaniu kredytu hipotecznego decyduje bank, w oparciu o analizę zdolności kredytowej osoby wnioskującej o przyznanie kredytu. Z pewnością w uzyskaniu pozytywnie rozstrzygniętego wniosku pomoże dokument potwierdzający stały dochód kredytobiorcy. Warto skorzystać z usług sprawdzonego eksperta ds. kredytów hipotecznych – bezpłatnie przedstawi on oferty wielu banków i pomoże wybrać najkorzystniejszy wariant.

Jakie są koszty kredytu hipotecznego?

Dwa najważniejsze czynniki określające koszty kredytu to wysokość prowizji za wypłatę kredytu oraz oprocentowanie kredytu.

Prowizja to jednorazowa opłata naliczana przy wypłacie kredytu, zazwyczaj określona stopą procentową. Prowizja często bywa zamieniana na ubezpieczenia. Uważajmy na oferty typu „0% prowizji”, bo bywa, że bank, który jej nie pobiera, narzuca obowiązek przystąpienia do ubezpieczenia (np. na życie czy od bezrobocia) i zapłacenia z góry składki za kilkanaście miesięcy.

Oprocentowanie kredytu to natomiast wyrażona stopą procentową opłata za pożyczone przez bank środki pieniężne. Większość kredytów  oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się marża banku oraz stopa referencyjna. O ile marża banku jest elementem uzgodnionym na etapie zawierania umowy kredytowej stopa referencyjna może ulegać zmianie w zależności od sytuacji na rynku pieniężnym. Powoduje to możliwość zmiany wysokości raty w przyszłości.

Ile muszą mieć własnych środków aby kupić mieszkanie?

Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80 proc. wartości nieruchomości. Możliwe jest jednak uzyskanie kredytu na poziomie 90 proc.  wartości mieszkania pod warunkiem ubezpieczenia części brakującego wkładu lub zabezpieczenia w postaci blokady środków na rachunku bankowym, na papierach wartościowych NBP lub Skarbu Państwa lub środkach kredytobiorcy zgromadzonych na IKE lub IKZE. Z takiego rozwiązania korzysta większość banków, zatem możliwe jest uzyskanie kredytu przy posiadaniu tylko 10 proc. wkładu własnego i zastosowania ubezpieczenia.

Co to są dodatkowe produkty przy kredycie hipotecznym?

Banki często wymagają skorzystania z innych produktów bankowych lub ubezpieczeniowych. W zamian za założenie konta, wpływ wynagrodzenia czy kartę kredytową bank jest w stanie zaoferować nam korzystniejszy kredyt. Także ubezpieczenia czy produkty inwestycyjne mogą wpłynąć na możliwość uzyskania tańszego kredytu. Przeanalizujmy jednak jakie są koszty dodatkowych produktów i czy rzeczywiście taka oferta będzie najkorzystniejsza.

Czym jest opłata za wcześniejszą spłatę?

Jeśli planujemy spłacić kredyt wcześniej lub chcemy dokonywać częściowych nadpłat, istotnym parametrem będzie jak najniższa opłata za te czynności. Sprawdźmy też, czy po dokonaniu nadpłaty bank będzie wymagał aneksu do umowy kredytowej i ile on kosztuje. Może zdarzyć się sytuacja, że bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę lub jest ona symboliczna, ale za to pobiera wysokie opłaty za sporządzenie aneksu. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami opłata za wcześniejszą spłatę może być pobierana przez maksymalnie 3 lata od udzielenia kredytu.

Raty równe czy malejące?

W przypadku rat równych, co miesiąc płacimy tyle samo, a różnice w ratach mogą wynikać tylko ze zmieniającego się oprocentowania. Decydując się natomiast na raty malejące, co miesiąc będziemy spłacali mniej. Przy kredycie w systemie rat malejących w całym okresie kredytowania zapłacimy co prawda mniej odsetek, niż gdybyśmy spłacali kredyt w ratach równych, jednak początkowe obciążenia będą o około 20-25 proc. wyższe, niż przy ratach równych.