Kobylarnia S.A. - Dla biznesu - JHM Development

Kobylarnia S.A.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie robót drogowych i mostowych.  Jest również producentem mas mineralno-bitumicznych i betonowych, posiadającym nowoczesne wytwórnie w Kobylarni, Bogusławicach, Lubińskim Lesie oraz Miękini.  Świadczy także usługi w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego oraz specjalistycznych środków transportu.

Szukasz rzetelnego generalnego wykonawcy?


SPRAWDŹ KOBYLANIA S.A.