Kariera

JHM DEVELOPMENT S.A. jako dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska stale powiększa zespół o nowych wykwalifikowanych pracowników.

Wierzymy, że największą wartością firmy są pracownicy. Szukamy ludzi, którzy potrafią zidentyfikować się z firmą, w której pracują, którzy widzą sens tego, co robią i z zadowoleniem realizują kolejne projekty i zadania. Jeżeli spełniasz kryteria podane w ogłoszeniu i chcesz należeć do naszego zespołu, to napisz do nas.

Obecnie prowadzimy rektrutacje na stanowiska:

 

Jeśli jesteś zainteresowany zatrudnieniem w JHM DEVELOPMENT wyślij swoje CV na adres kadry@jhmdevelopment.pl. Na przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JHM DEVELOPMENT S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesów rekrutacyjnych”.

Przesłanie aplikacji równoznaczne jest z potwierdzeniem zapoznania się z poniższymi informacjami związanymi z ochroną danych osobowych

JHM DEVELOPMENT S.A. przetwarza Państwa dane osobowe zebrane na potrzeby procesów rekrutacyjnych z najwyższą starannością,  oraz w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”. W związku z tym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach 96-100 przy ul. Unii Europejskiej 18, reprezentowana przez członków zarządu wymienionych w KRS;
 2. z Administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty, telefonicznie pod numerem 46 833 95 89 lub za pośrednictwem mail – sekretariat@jhmdevelopment.pl
 3. dane osobowe  Pana(-i) przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na  stanowiska pracy w JHM DEVELOPMENT S.A. Danymi tymi będą: Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mail, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
 5. Pracodawca i przedstawiciele Pracodawcy,
 6. pracownicy Pracodawcy zajmujący się obsługą kadrowo-płacową u Pracodawcy,
 7. kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Pracodawcy.
 8. Pana(-i) dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania rekrutacyjnego lub jeśli wyrażą państwo zgodę zostaną zachowane na okres przyszłych rekrutacji.
 9. posiada Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem czynności dokonanych przed wycofaniem zgody.
 10. ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(-i), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana(-i) narusza przepisy RODO;
 11. podanie przez Pana(-ą) danych osobowych jest dobrowolne; ich nieprzekazywanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 12. Pana(-i) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.