JHM DEVELOPMENT S.A. – kolejny dobry kwartał wyników - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

JHM DEVELOPMENT S.A. – kolejny dobry kwartał wyników

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrosły o niemal 100% a z działalności deweloperskiej aż o 180%, liczba sprzedanych mieszkań wzrosła o ponad 140%.  JHM DEVELOPMENT S.A. podsumowuje I kwartał br.

W opublikowanym właśnie skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT  na uwagę zasługują następujące, wybrane dane finansowe, na podstawie których porównano wyniki za I kw. br. względem analogicznego okresu w 2017 roku:

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. PLN

Wzrost w %

Za okres:

Za okres:

IQ2018

IQ2017

Przychody ze sprzedaży

39 385

19 814

+98.77

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

6 096

3 747

+62.69

Zysk (strata) netto

4 176

2 857

+46.16

Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcję  w PLN

0,06 zł

0,04 zł

+49.99

 

Powyższe wyniki to efekt aktywności całej Grupy Kapitałowej, zarówno na rynku deweloperskim, jak również w obszarze wynajmu i dzierżawy nieruchomości komercyjnych (w tym spółek: MARYWILSKA 44 sp. z o.o., JHM1 sp. z o.o., JHM2 sp. z o.o.). W konsekwentnie dywersyfikowanej działalności JHM DEVELOPMENT S.A. największy udział w przychodach ze sprzedaży (72%) stanowi obecnie działalność deweloperska i to właśnie w tym segmencie Spółka odnotowała największe sukcesy.

W I kwartale br. nastąpił wzrost liczby sprzedanych lokali (rozpoznanych w przychodach) o 143% względem analogicznego okresu w 2017 roku. Przytaczane wyniki finansowe dla działalności deweloperskiej obrazuje poniższa tabela.

 

Wybrane jednostkowe dane finansowe

w tys. PLN

Wzrost w %

Za okres:

Za okres:

IQ2018

IQ2017

Przychody ze sprzedaży

28 282

10 105

+179.88

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

3 082

695

+343.45

Zysk (strata) netto

2 451

340

+620.88

Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcję  w PLN

0,11 zł

0,04 zł

+175.00

 

Wśród ujętych w przychodach w I kwartale br. spółka odnotowała 114 sprzedanych lokali (wobec 47 w I kw. 2017), natomiast w tym samym okresie podpisano 204 umowy przedwstępne i deweloperskie (wobec 149 w poprzednim roku).

Pełne dane finansowe są dostępne w Skonsolidowanym Rozszerzonym Raporcie Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT pod linkiem: http://relacje.jhmdevelopment.pl/site_media/storage/files/2018-05/jhm-skon_roz_kwartalny_1q_2018.pdf

 

 

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb