JHM DEVELOPMENT z rekordowym wynikiem na koniec 2017 roku - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

JHM DEVELOPMENT z rekordowym wynikiem na koniec 2017 roku

Grupa Kapitałowa JHM DEVELOPMENT właśnie podsumowała ubiegły rok. Zarząd Spółki opublikował dzisiaj (16.03) sprawozdanie z działalności za rok 2017.
 
W 2017 roku Grupa JHM DEVELOPMENT zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie niemal 140 milionów złotych,  rentowność zysku netto wyniosła ponad 12 procent. To najlepsze wyniki finansowe w dotychczasowej, dziesięcioletniej historii Spółki. Na ten sukces złożyły się zarówno rekordowa liczba sprzedaży mieszkań, jak również przychody płynące z wynajmu powierzchni handlowych w Centrum Handlowym MARYWILSKA 44 oraz przychody z działalności spółek celowych JHM1 sp. z o.o. i JHM2 sp. z o.o.
 
JHM DEVELOPMENT S.A. w działalności deweloperskiej odnotowała niemal trzykrotny wzrost zysku netto względem roku poprzedniego oraz sprzedaż na poziomie 369 lokali przy 176 sprzedanych w 2016 roku.
 
- Na zakończenie poprzedniego roku JHM DEVELOPMENT S.A. zanotowała kolejny  wzrost, który wprawdzie nie miał wpływu na wynik finansowy roku 2017, ale dzięki któremu Zarząd Spółki może dużym optymizmem myśleć o realizacji celów wyznaczonych na 2018 rok. – mówi Regina Biskupska, Prezes Zarządu. – Wzrost ten dotyczy liczby podpisanych umów deweloperskich i przedwstępnych. Dla porównania wskażę, że na koniec 2016 roku podpisaliśmy 106 umów deweloperskich i przedwstępnych, a na koniec roku 2017  Spółka miała takich umów 226. Jest to jeden z czynników, który pozwala optymistycznie prognozować utrzymanie tempa rozwoju JHM DEVELOPMENT w kolejnych latach. – dodaje.
 
W dalszym ciągu Spółka będzie realizowała strategię polegającą na równoległym działaniu na rynkach nieruchomości średnich miast oraz stopniowego wkraczania na rynki dużych aglomeracji miejskich.
 
- Nadal dokonujemy analiz ofert sprzedaży działek w Warszawie, lecz w ostatnim czasie coraz większą uwagę poświęcamy poszukiwaniu nieruchomości na rynku trójmiejskim. Działając od lat w Rumi chcemy poszerzyć skalę działalności w tym regionie. Coraz bardziej perspektywicznym rynkiem staje się dla nas również Łódź. Aktualnie prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące zakupu nieruchomości w tej właśnie aglomeracji.
 
Ubiegły rok był dla Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT przełomowy nie tylko z powodu rekordowych wyników sprzedaży w zakresie działalności deweloperskiej. W przychodach Grupy Kapitałowej blisko 42 miliony zł to przychody z wynajmu powierzchni handlowych. Ten wynik jest głównie zasługą Centrum Handlowego MARYWILSKA 44 w Warszawie. Centrum Handlowe o powierzchni 68 000 m2 GLA w roku 2017 utrzymało wysoki poziom 94 procent komercjalizacji obiektu. W listopadzie 2017 roku został ponadto oddany do użytkowania Wodny Park Handlowy MARYWILSKA 44, który zwiększył powierzchnię  Centrum do 80 000 m2 GLA. Park Handlowy wzbogaci dotychczasową ofertę Centrum o różnorodne artykuły związane z wyposażeniem domu, zapewniając przy tym odwiedzającym swobodny dostęp do strefy rekreacyjno-sportowej.
 
- Oddany do użytkowania w listopadzie 2017 roku Wodny Park Handlowy Marywilska 44 zostanie wkrótce całkowicie skomercjalizowany, a zatem przyniesie efekty w 2018 roku. To jeszcze jeden pozytywny prognostyk rozwoju naszej Grupy Kapitałowej – mówi Regina Biskupska.

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb