Kierownik ds. obsługi reklamacji - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Kierownik ds. obsługi reklamacji

Kierownik ds. obsługi reklamacji
(praca na terenie całego kraju)

Zakres obowiązków:

1. kontrola realizacji prowadzonych inwestycji pod względem jakościowym,

2. udział w odbiorach końcowych i gwarancyjnych inwestycji od Generalnego Wykonawcy,

3. kontrola procesu usuwania usterek zgłaszanych w okresie gwarancyjnym obiektów,

4. kontrola i  obsługa procesu reklamacyjnego w oparciu o obowiązujące procedury w tym:
 • przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń reklamacyjnych w rozbiciu na inwestycje, w tym ewidencjonowanie usterek w systemie SAP,
 • formalna i prawna weryfikacja zasadności zgłoszeń reklamacyjnych,
 • wyjaśnienia przyczyn reklamacji,
 • ustalanie kosztów związanych z reklamacją oraz uzyskanie akceptacji wysokości tych kosztów przez Zleceniodawcę,
 • udział w naradach organizowanych na miejscu usterki.

5. współpraca z wykonawcami lub podwykonawcami, nadzór nad terminową i jakościową realizacją procesu reklamacyjnego przez podwykonawców, w tym nad pracą serwisantów,

6. stały kontakt z klientem zgłaszającym reklamację, bieżące informowanie klienta o statusie procesu reklamacyjnego,

7. przygotowywanie i odpowiedzialność za dokumentację związaną z procesem reklamacyjnym,

8.  wdrażanie działań naprawczych zmierzających do zmniejszenia ilości reklamacji  i poprawy jakości usług świadczonych przez podwykonawców,

9. współpraca z Działem Sprzedaży, Utrzymania Nieruchomości, Działem Realizacji Inwestycji.


Wymagania:

 • wykształcenie techniczne w zakresie budowlanym lub instalacyjnym ;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej;
 • atutem będą świadectwa kwalifikacyjne „D” w zakresie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i ciepłowniczych,
 • dodatkowym atutem będzie praca w działach utrzymania jakości, gwarancji i reklamacji, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym;
 • znajomość rynku usług budowlanych i instalacyjnych;
 • minimum 3 - letnie doświadczenie w wykonawstwie, nadzorze lub eksploatacji ;
 • samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność ;
 • komunikatywność, łatwość wyrażania opinii w mowie i piśmie;
 • asertywność i zdecydowanie;
 • zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość podejmowania decyzji.

Oferujemy:

 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt ;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności ;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.
 
Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem na adres: kadry@jhmdevelopment.pl z adnotacją w tytule: Kierownik ds. obsługi reklamacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb