Doskonałe wyniki w I półroczu 2017 r. w działalności JHM DEVELOPMENT S.A. - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Doskonałe wyniki w I półroczu 2017 r. w działalności JHM DEVELOPMENT S.A.

Doskonałe wyniki w I półroczu 2017 r. w działalności JHM DEVELOPMENT S.A.

  • W I półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy JHM DEVELOPMENT przekroczyły 57,9 mln zł, co stanowi wzrost o 92,5% w porównaniu do analogicznego okresu ub. r.
  • Czterokrotnie wyższy zysk ze sprzedaży brutto Grupy w stosunku do ubiegłego roku – wzrost z  2,2 mln. do  9,4 mln.
  • Zmiana struktury przychodów - 56,3% całkowitych przychodów Grupy stanowią przychody z działalności deweloperskiej.
  • Czterokrotnie wyższy zysk na sprzedaży z działalności deweloperskiej - wzrost z 1,7 mln w I półroczu 2016 r. do 6,8 mln zł w pierwszym półroczu br.


„Dynamiczny, bo aż czterokrotny wzrost zysku z działalności deweloperskiej przy utrzymaniu wysokiego poziomu dochodów w segmencie usług wynajmu przełożyło się na istotny wzrost wyniku Grupy JHM DEVELOPMENT w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku. Po raz pierwszy w historii naszej działalności, dominujący wpływ na wynik Grupy miał segment deweloperski, który wyniósł ponad 56% całkowitych przychodów. Dla porównania w poprzednim roku przychody z działalności deweloperskiej wynosiły 10,8 mln zł i stanowiły jedynie 36%, a obecnie wzrosły do 37,6 mln zł." - mówi Regina Biskupska Prezes JHM DEVELOPMENT.

Segment deweloperski
 W I pierwszym półroczu Spółka przekazała klientom rekordową liczba lokali - 152 mieszkania. Dodatkowo na koniec czerwca deweloper zakontraktował 148 umów przedwstępnych i deweloperskich.  W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku Spółka sprzedała o 144% więcej mieszkań. Znaczącą rolę w wynikach za I półrocze odegrały inwestycje oddane do użytkowania  na koniec zeszłego roku. Inwestycja w Koninie „Osiedle Diamentowe” (licząca 144 mieszkania) oraz w Łowiczu „Medyczna 12” (25 mieszkań), ale przede wszystkim - zgodnie z zapowiedziami Zarządu – tak dobry wynik uwarunkowany był rozpoczęciem przekazań i sprzedaży mieszkań z I etapu prestiżowej inwestycji w Katowicach – w Osiedlu „Twoja Dolina”.  Wraz ze wzrostem sprzedaży Spółka odnotowała wzrost rentowności na działalności deweloperskiej z 19,0% do 20,9% co przełożyło się na wypracowany zysk w ujęciu wartościowym.

Segment wynajmu komercyjnego
W segmencie najmu prowadzone były intensywne prace związane m.in. z dalszym rozwojem komercjalizacji istniejącego CH MYRYWILSKA 44 jak również rozbudową o nowy obiekt – Wodny Park Handlowy.

W pierwszym półroczu do grona najemców CH MARYWILSKA 44 dołączyli kolejni z branży odzieżowej, meblowej i kosmetycznej. Łącznie zagospodarowali oni ponad 800m2.  W sumie w CH MARYWILSKA 44 na powierzchni 68.000m2 działalność handlową prowadzi ponad 1.300 najemców. Dzięki temu przychody ze sprzedaży usług wynajmu wzrosły z 18,6 mln zł do 19,5 mln zł, a udział procentowy w całkowitych przychodach Grupy – wyniósł 33,7%. „Na wypracowanie przychodów z najmu złożyły się głównie wpływy wygenerowane przez spółkę MARYWILSKA 44. Jednak swój wkład do wyniku w tym segmencie działalności miały również przychody spółki JHM 1 Sp. z o.o. – wynajem pawilonu handlowego w Starachowicach i spółki JHM 2 Sp. z o.o. - wynajem pawilonu handlowego w Rumi, oraz wynajem apartamentów turystycznych w  Helu.” - dodaje Pani Prezes Regina Biskupska.

Perspektywy Grupy JHM DEVELOPMENT
Obecnie JHM DEVELOPMENT S.A. realizuje pięć projektów deweloperskich z czego w tym roku  przekazane do użytkowania zostaną dwie inwestycje: w Łowiczu – Bonifraterska (licząca 25 mieszkań) oraz w Rumi – II etap „Osiedla Królewskiego” (237 lokali).  Przychody ze sprzedaży lokali w tych inwestycjach będą miały przełożenie na wyniki Spółki w tym i w kolejnym roku. W 2018 roku Spółka planuje zakończenie czterech kameralnych projektów deweloperskich w Skierniewicach (35 mieszkań), w Żyrardowie (34 mieszkania), w Brzezinach k. Łodzi (56 mieszkań) oraz w Łowiczu (30 mieszkań). Spółka ocenia poziom przedsprzedaży w tych projektach jako satysfakcjonujący.

W II półroczu br. deweloper rozpocznie realizację nowych, znaczących inwestycji: w Skierniewicach i w Zakopanem. W ramach inwestycji o nazwie „Apartamenty Reymonta” w Skierniewicach powstanie 212 lokali mieszkalnych i usługowych. Spółka już na etapie przedsprzedaży odnotowuje duże zainteresowanie ze strony kupujących co przełożyło się na liczbę podpisanych już umów rezerwacyjnych. Przedsięwzięcie w Zakopanem to kontynuacja strategii Spółki obejmująca realizację obiektów apartamentowych w miejscowościach o dużym potencjale turystycznym. W ramach projektu powstanie ponad 220 wykończonych „pod klucz” apartamentów wraz z zapleczem turystycznym. Sprzedaż apartamentów w ramach tego projektu rozpocznie się już w III kwartale br.

Spółka przygotowuje również dużą inwestycję w Bydgoszczy. „Nowe osiedle powstanie w centrum miasta, bezpośrednio nad Brdą. W ramach projektu powstaną trzy budynki o zróżnicowanej zabudowie i bardzo nowoczesnej architekturze. Rozpoczęcie realizacji przewidywane jest na przełomie lat 2017/2018.” – mówi o projekcie Prezes Regina Biskupska.  „Ponadto prowadzimy rozmowy dotyczące zakupu kolejnych gruntów inwestycyjnych. Uważnie przyglądamy się rynkom i poszukujemy nieruchomości przede wszystkim w Trójmieście i w Warszawie”. - kontynuuje Prezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

Dodatkowo przełomowy etapem rozwoju Grupy jest rozbudowa Centrum Handlowego MARYWILSKA 44, o nowy obiekt Wodny Park Handlowy o powierzchni 12 000 m2. Znajdzie się on w bezpośrednim sąsiedztwie CH MARYWILSKA 44 na warszawskiej Białołęce i zdywersyfikuje aktualną ofertę handlową o usługi i rekreacje. Wodny Park Handlowy jest skomercjalizowany w prawie 60% licząc podpisane umowy i listy intencyjne. Wśród marek, które dołączyły do grona najemców znaleźli się m.in. JYSK,  ABRA, JUMP ARENA,  AMERICAN BROAST.  Oddanie do użytkowania nowego obiektu nastąpi w IV kwartale 2017r.
„Podejmowane przez nas działania zakładają: dalszy systematyczny rozwój i zapewnienie ciągłości sprzedaży w najbliższych latach oraz utrzymanie wysokiego poziomu komercjalizacji w sektorze najmu. Bardzo dobra kondycja finansowa JHM DEVELOPMENT S.A. umożliwia realizację kolejnych dużych projektów eweloperskich, a niesłabnące zainteresowanie naszymi mieszkaniami oraz rozpoczęte i prowadzone zgodnie z harmonogramem projekty – pozwalają mi patrzeć z optymizmem na realizację naszych celów. Jestem pewna, że rok 2017 zakończymy zgodnie z zapowiedziami – 300 sprzedanych mieszkań, a dodatkowo rozbudowa CH Marywilska 44, o Wodny Park Handlowy, przyczynią się do dalszego rozwoju Grupy oraz wzrostu zysków i wyceny akcji JHM DEVELOPMENT S.A.” –  podsumowuje Regina Biskupska, prezes Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT.

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb