Dobre wyniki Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT w pierwszym kwartale i lepsze perspektywy na rok 2017 - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Dobre wyniki Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT w pierwszym kwartale i lepsze perspektywy na rok 2017

Przychody Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT wzrosły o ok. 47,5 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a Spółka JHM DEVELOPMENT S.A. osiągnęła przychody  wyższe o 59%. Wypracowany w Grupie zysk netto jest wyższy o ponad 1 mln. zł, i ponad 1 mln zł wzrosła również marża brutto na sprzedaży. Wpływ na to miały przede wszystkim zwiększone przychody w segmencie deweloperskim uzyskane dzięki wzrostowi liczby sprzedanych mieszkań.
   
     
 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
  I kwartał 2017 
 I kwartał 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 16713 673
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
 3 269
 2 626
Zysk (strata) brutto 
  3 255    2 142
Zysk (strata) netto
 2 857 1 772
                                                   

Komentarz Reginy Biskupskiej, Prezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.
do wyników za I kwartał 2017r.


Cieszy mnie, że zakończyliśmy te pierwsze 3 miesiące z wynikiem znacznie lepszym od rezultatów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak dobre wyniki uzyskane w pierwszym kwartale są efektem wytężonej pracy w roku ubiegłym m.in. dzięki oddaniu do użytkowania i rozpoczęciu sprzedaży nowych inwestycji, zwiększania poziomu komercjalizacji powierzchni najmu. Dobre wyniki pierwszego kwartału, niesłabnące  zainteresowanie naszymi mieszkaniami oraz rozpoczęte i prowadzone zgodnie z harmonogramem inwestycje – to wszystko pozwala mi patrzeć z optymizmem na realizację naszych celów rocznych. Jestem przekonana, że zakończymy rok zgodnie z zapowiedziami –300 sprzedanych mieszkań.

Sektor deweloperski
W pierwszym kwartale br. sprzedając aktami notarialnymi 67 lokali, w tym 47 mieszkań i domów jednorodzinnych uzyskaliśmy  wynik  dwukrotnie wyższy o uzyskanego w ubiegłym roku. Ponadto Spółka posiadała na koniec marca 258 zawartych umów przedwstępnych, w tym na mieszkania i domy jednorodzinne 149 umów .
Na wynik sprzedaży w sektorze deweloperskim wpływ miała sprzedaż oddanych w ostatnim kwartale 2016 r. budynków mieszkalnych położonych w Koninie (II etap Osiedla Diamentowego)  i w Łowiczu, a także pozostałych lokali mieszkalnych w inwestycjach zrealizowanych w poprzednich latach, położonych w:  Skierniewicach, Żyrardowie, Bełchatowie, Rumi i Brzezinach i Koninie (I etap). W przypadku Bełchatowa i Brzezin była to sprzedaż ostatnich już lokali z oferty mieszkań gotowych.
 
Pierwszy kwartał tego roku zaczęliśmy równie efektywnie rozpoczynając i kontynuując budowę kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej w Żyrardowie. W pierwszym kwartale oddaliśmy do użytkowania I etap „Osiedla  Twoja Dolina”  w Katowicach, a pierwsze przekazania mieszkań rozpoczęliśmy w kwietniu. Sprzedaż lokali w tej lokalizacji wpłynie na wynik II kwartału. Ponadto w II kwartale zostanie zakończona realizacja kolejnego projektu w Łowiczu, przy ul. Bonifraterskiej, gdzie powstaje 25 mieszkań. A w kolejnych miesiącach zakończymy inwestycję w Rumi. Przychody ze sprzedaży lokali w tych inwestycjach przełożą się na wyniki w kolejnym roku.
Zarząd potwierdza, że strategia Spółki na przyszłe miesiące i  lata w dalszym ciągu będzie opierała się na stałym wzroście liczby sprzedanych mieszkań poprzez systematyczne uruchamianie kolejnych projektów inwestycyjnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będziemy działać dwutorowo. Będziemy kontynuować i uruchamiać projekty na znanych nam już rynkach miast średniej wielkości, a jednocześnie uruchomiamy nowe projekty w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Pierwszym takim projektem jest nasza inwestycja „Osiedle Twoja Dolina” w Katowicach. Jako kolejną lokalizację wybraliśmy Bydgoszcz, z którą również wiążemy nasze plany na przyszłość. Na początku br. sfinalizowaliśmy zakup działki w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej i Żabiej. Nad Brdą powstanie  nowoczesny kompleks mieszkaniowy liczący ok. 300 mieszkań. Rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2018r. Głęboko wierzę, że będzie to jeden z naszych najlepszych projektów. Zanim podjęliśmy decyzję o wejściu na ten rynek, dokładnie przeanalizowaliśmy tamtejsze uwarunkowania.
Z naszych analiz wynika, że aglomeracja bydgoska licząca ok. 400 tys. mieszkańców ma duży potencjał. To szybko rozwijające się miasto potrzebuje nowoczesnych obiektów mieszkalnych, a my zamierzamy sprostać tym oczekiwaniom. Ponadto równie uważnie przyglądamy się inny rynkom i poszukujemy gruntów przede wszystkim w Trójmieście i Warszawie, co pozwoli nam w przyszłości zrealizować cel nadrzędny jakim jest znalezienie się w gronie wiodących deweloperów w Polsce.


Sektor wynajmu
Kolejnym ważnym segmentem działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT jest sektor wynajmu powierzchni komercyjnej. Na wypracowanie przychodów z najmu złożyły się głównie przychody wygenerowane przez spółkę MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. w ramach działalności CH MARYWILSKA 44 w Warszawie. Poprawa poziomu wynajmu powierzchni handlowej w Centrum Handlowym zarządzanych przez spółkę MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. wynikała przede wszystkim z poprawy wskaźnika komercjalizacji.  Swój wkład do sumy przychodów w tym segmencie działalności miały również przychody spółki JHM 1 Sp. z o.o. – wynajem pawilonu handlowego na rzecz sieci handlowej branży budowlanej Bricomarché w Starachowicach i spółki JHM 2 Sp. z o.o. - wynajem pawilonu handlowego w Rumi, a także wynajem apartamentów turystycznych w  Helu.
Trwająca obecnie rozbudowa Centrum Handlowego o nowy obiekt WODNY PARK HANDLOWY o 12.000 m2 przebiega zgodnie z harmonogramem. Powstający w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego,  park handlowy ma zdywersyfikować istniejącą ofertę modową proponując artykuły dla domu, zapewniając strefę rekreacyjno-sportową, a także możliwość realizacji hobby. Specyfika Białołęki, jej błyskawiczny rozwój oraz bezpośrednie otoczenie przez ogromne inwestycje mieszkaniowe, wymusza wręcz wzbogacenie tego miejsca o ofertę dla ludzi wyposażających swoje mieszkania. W nowym obiekcie nie zabraknie również sektora  gastronomii, zarówno w postaci restauracji, jak i kawiarni oraz chill-out barów. Kluczowi najemcy poza operatorem Fun Parku, będą rozpoznawalnymi markami między innymi z segmentu „Dom i Ogród”.  
 
Oddanie do użytkowania nowego obiektu nastąpi w IV kwartale 2017r. a wpływ na wyniki powinien być już widoczny na początku 2018 roku.
 
Jestem przekonana, że realizowane przez nas projekty zarówno w zakresie zwiększenia powierzchni handlowych jak i realizacja nowych projektów developerskich z całą pewnością przyczynią się do  dalszego, dynamicznego rozwju spółek Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT – podsumowuje Prezes Regina Biskupska.

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb