JHM DEVELOPMENT z dobrym wynikiem za 2016 i planami systematycznego zwiększania poziomu sprzedaży mieszkań - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

JHM DEVELOPMENT z dobrym wynikiem za 2016 i planami systematycznego zwiększania poziomu sprzedaży mieszkań

W grudniu 2016 r. JHM DEVELOPMENT S.A. zrealizował około 45% rocznej sprzedaży, dzięki czemu rok 2016 kończy dobrym wynikiem  – łącznie sprzedanych 238 lokali w tym: 176 lokali mieszalnych oraz 62 garaże i miejsca postojowe. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu w kolejnych latach JHM DEVELOPMENT S.A. będzie kontynuował strategię systematycznego wzrostu sprzedaży mieszkań.

Uzyskana w 2016 r. przez JHM DEVELOPMENT S.A. sprzedaż jest na poziomie zbliżonym do sprzedaży uzyskanej w roku 2015. Wysokość przedsprzedaży wyniosła ponad 100 zawartych umów deweloperskich oraz przedwstępnych – zgodnie z zapowiedziami Spółki finalizacja tych umów będzie miała miejsce głównie w I kwartale 2017 roku.
 
Mimo, iż poziom sprzedaży w 2016 roku nie był w pełni satysfakcjonujący,  to udało nam się zrealizować nasze założenia i osiągnąć wynik zgodny z zapowiedziami.” - mówi Kaja Mirgos Dyrektor ds. Sprzedaży JHM Development - „Trzy pierwsze kwartały obejmowały wyłącznie sprzedaż lokali z inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych. Zakończyliśmy sprzedaż w 4 projektach deweloperskich: w Skierniewicach (I etap budowy Os. Słonecznego), w Koninie (I etap Os. Diamentowego), w Rawie Mazowieckiej (budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego) oraz domów jednorodzinnych w Rumi.” – dodaje p. Mirgos.
 
Zgodnie z zapowiedziami Zarządu większość sprzedaży JHM DEVELOPMENT S.A. przypadła na ostatni kwartał roku. W połowie listopada 2016 r. Spółka uzyskała pozwolenia na użytkowanie budynków powstających w ramach II etapu „Osiedla Diamentowego” w Koninie (144 mieszkania) oraz budynku wielorodzinnego położonego w Łowiczu przy ul. Medycznej (25 mieszkań). Pozwoliło to na rozpoczęcie przekazań lokali i ich sprzedaż, dzięki czemu w grudniu zrealizowano 45% rocznej sprzedaży lokali.
 
 
Dobry początek 2017 roku
 
 
„Przekazania lokali w inwestycjach w Koninie i Łowiczu będziemy kontynuować przede wszystkim w I kwartale 2017. W tym czasie zakładamy zakończenie sprzedaży w kolejnych trzech projektach w Bełchatowie, w Skierniewicach (II Etap Os. Słoneczne) oraz w Brzezinach (I Etap Os. na Wzgórzu).” – dodaje dyrektor sprzedaży.
 
Natomiast na wynik całoroczny Spółki w 2017r. wpłynie głównie zakończenie realizacji dużych projektów deweloperskich w Rumi i Katowicach (łącznie 442 mieszkania). Dodatkowo w II kwartale bieżącego roku zostanie oddana do użytkowania kameralna inwestycja w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej (25 mieszkań).

„Nowe projekty charakteryzują się dobrą rentownością i szybszym tempem sprzedaży. Odnotowujemy również coraz wyższy udział mieszkań sprzedawanych już na etapie budowy. Dbamy o to, aby liczba mieszkań odpowiadała zapotrzebowaniu rynku w danej lokalizacji, a jednocześnie zapewniamy optymalną strukturę mieszkań w ramach każdego projektu. Wszystko to przekłada się na stopniową poprawę wyników, co będzie widoczne już w bieżącym roku”. – mówi Regina Biskupska Prezes JHM Development S.A. 
 
W perspektywie na kolejne lata m.in. nowe projekty i zapewnienie stałego wzrostu mieszkań
 
Spółka zadbała również o zapewnienie wolumenu sprzedaży na rok 2018. W I połowie 2018r. zakończona zostanie realizacja trzech inwestycji deweloperskich: II etapu „Osiedla Okrzejówka” w Żyrardowie, II etapu „Osiedla Na Wzgórzu” w Brzezinach k. Łodzi oraz kameralnej inwestycji „Kopernika 15A” w Skierniewicach.
 
Regina Biskupska Prezes JHM Development zapewnia, że „strategia Spółki na kolejne lata będzie opierała się na stałym wzroście liczby sprzedanych mieszkań poprzez systematyczne uruchamianie kolejnych projektów inwestycyjnych”.
 
„Planujemy działać dwutorowo” – wskazuje Regina Biskupska – „Kontynuujemy i uruchamiamy projekty na znanych nam już rynkach miast średniej wielkości, a jednocześnie przygotowujemy się do uruchomienia nowych projektów w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Pierwszym takim projektem jest nasza inwestycja „Osiedle Twoja Dolina” w Katowicach. Jako kolejną lokalizację wybraliśmy Bydgoszcz, z którą również wiążemy nasze plany na przyszłość.”
 
Deweloper w styczniu bieżącego roku sfinalizuje zakup nieruchomości w centrum Bydgoszczy. Powstać ma tam nowoczesne osiedle z około 300 lokalami mieszkalnymi i podziemnym parkingiem. Obecnie trwają prace projektowe, a rozpoczęcie budowy planowane jest na przełomie lat 2017/2018.  „Głęboko wierzę, że będzie to jeden z naszych najlepszych projektów. Zanim podjęliśmy decyzję o wejściu na ten rynek, dokładnie przeanalizowaliśmy tamtejsze uwarunkowania.
Z naszych analiz wynika, że aglomeracja bydgoska licząca ok. 600 tys. mieszkańców ma duży potencjał. To szybko rozwijające się miasto potrzebuje nowoczesnych obiektów mieszkalnych, a my zamierzamy  sprostać tym oczekiwaniom.”
- kontynuuje Regina Biskupska.
 
Jednocześnie Spółka przygotowuje kolejne projekty takie jak osiedle nowoczesnych domów jednorodzinnych w Łodzi oraz kompleks mieszkalno-usługowy w Skierniewicach. „Już teraz chcemy zadbać o bogatą ofertę produktów deweloperskich na kolejne lata, a nasze doświadczenie zdobyte przy dotychczasowych realizacjach pozwala nam doskonale dopasować projekt do potrzeb konkretnego rynku” – mówi Pani Prezes.  „Bazując na naszym ponad 8-letnim doświadczeniu oraz zrealizowanych inwestycjach w miastach średniej wielkości, wciąż szukamy atrakcyjnych gruntów w takich lokalizacjach. Jednocześnie kontynuujemy strategię wchodzenia na rynki dużych aglomeracji miejskich. Aktualnie poszukujemy gruntów przede wszystkim w Trójmieście i Warszawie, co pozwoli nam w przyszłości zrealizować cel nadrzędny jakim jest znalezienie się w gronie wiodących deweloperów w Polsce.” – podsumowuje Prezes JHM Development S.A.
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Raport Sprzedaży lokali JHM DEVELOPMENT S.A. w grudniu 2016 r.

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. przekazuje informację dotyczącą sprzedaży lokali w Grudniu 2016 r. i jednocześnie informuje, że raporty sprzedażowe począwszy od stycznia 2017 r, będą publikowane na stronie internetowej Spółki w pierwszym tygodniu następnego miesiąca. Spółka odchodzi od publikacji raportów sprzedażowych poprzez system ESPI.

 
W miesiącu grudniu 2016 roku sprzedano aktami notarialnymi 105 lokali,
 
w tym:
 
- mieszkania    78
 
- garaże    27
 
Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 238 lokali,
 
w tym:
 
- mieszkania    176
 
- garaże        62
 
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Emitent posiadał 165 zawartych umów przedwstępnych/deweloperskich,
 
w tym:
 
- mieszkania    102
 
- garaże    63
© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb