Wyniki Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 r. - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Wyniki Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 r.

Wypracowane przez Spółkę JHM DEVELOPMENT S.A. w 2016 wyniki są zgodne z założeniami.  Grupa Kapitałowa JHM DEVELOPMENT zamknęła ubiegły rok z  przychodami na poziomie ponad 80 mln zł. Jest to podobny wynik do roku 2015. Grupa uzyskała niemal dwukrotnie wyższy zysk netto niż w roku 2015.
 
W 2016 roku Spółka uzyskała sprzedaż na poziomie 41,0 mln zł. W pierwszych kwartałach bazowano wyłącznie na inwestycjach zrealizowanych w latach ubiegłych. Uzyskano wzrost wartości przychodów ze sprzedaży usług wynajmu – z 37,3 mln zł do 37,8 mln zł. Rok 2016 Grupa  JHM DEVELOPMENT zamknęła przychodami na poziomie ponad 80 mln zł – jest to wynik porównywalny do uzyskanego w roku 2015.
 
„Rok 2016 był dla całej Grupy Kapitałowej rokiem wytężonej pracy, której efekty zaczynają już być widoczne w naszych wynikach. Rozpoczęliśmy wiele projektów, które w długoterminowej perspektywie wpłyną na znaczne zwiększenie naszych przychodów, zysku oraz poprawią rentowność Spółek. Mam tu na myśli, zarówno rozpoczęte inwestycje mieszkaniowe jak i od dawna zapowiadaną rozbudowę Centrum Handlowego MARYWILSKA 44” – mówi Regina Biskupska, Prezes JHM DEVELOPMENT S.A.
 
Działalność deweloperska
 
W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku, sprzedaż Spółki opierała się wyłącznie na inwestycjach zrealizowanych w latach ubiegłych, co znacznie utrudniało osiągnięcie wysokich przychodów ze sprzedaży. Prezes JHM DEVELOPMENT podkreśla, że „dzięki wytężonej pracy, uzyskane w listopadzie pozwolenia na użytkowanie budynków mieszkalnych w dwóch perspektywicznych lokalizacjach, pozwoliły na rozpoczęcie przekazań tych lokali i ich sprzedaż. W rezultacie aż 45% rocznej sprzedaży przypadło na dwa ostatnie miesiące roku. Tym samym rok 2016 zakończyliśmy wynikiem na poziomie poprzedniego roku.”
 
W połowie listopada 2016 r. Spółka uzyskała pozwolenia na użytkowanie budynków powstających w ramach II etapu „Osiedla Diamentowego” w Koninie (144 mieszkania) oraz budynku wielorodzinnego położonego w Łowiczu przy ul. Medycznej (25 mieszkań). Pozwoliło to na rozpoczęcie przekazań lokali i ich sprzedaż, dzięki czemu w grudniu zrealizowano 45% rocznej sprzedaży lokali.
 
„Przekazania lokali w inwestycjach w Koninie i Łowiczu będziemy kontynuować przede wszystkim w IQ 2017. W tym czasie zakładamy zakończenie sprzedaży w kolejnych trzech projektach w Bełchatowie, w Skierniewicach (II Etap Os. Słoneczne) oraz w Brzezinach (I Etap Os. na Wzgórzu).” – dodaje Kaja Mirgos, Dyrektor Sprzedaży.
 
Natomiast na wynik całoroczny Spółki w 2017r. ma wpłynąć głównie zakończenie realizacji dużych projektów deweloperskich w Rumi i Katowicach (łącznie 442 mieszkania). Dodatkowo w II kwartale bieżącego roku zostanie oddana do użytkowania kameralna inwestycja w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej (25 mieszkań).
 
Strategia Spółki na najbliższe lata zakłada działania dwutorowe. Będzie opierała się na kontynuacji projektów w miastach średniej wielkości, w których zaznacza swoją obecność, oraz jednocześnie uruchamia następne inwestycje w miastach liczących powyżej 300 tys. mieszkańców. Bydgoszczy jest kolejnym po Katowicach miastem, w którym Spółka będzie realizowała dużą inwestycję mieszkaniową. Rozpoczęcie projektu w tym mieście przewidywane jest na początek 2018 roku.  W planach Spółki jest również ekspansja na rynek warszawski i trójmiejski.
 
Działalność wynajmu powierzchni handlowych
 
Zdecydowana większość przychodów Grupy z segmentu najmu powierzchni handlowych realizowana jest przez Spółkę MARYWILSKA 44  w Warszawie. Stabilny poziom przychodów ze sprzedaży i rosnący poziom rentowności netto potwierdzają silną pozycję Centrum Handlowego MARYWILSKA 44.
 
Przełomowy etapem rozwoju Spółki MARYWILSKA 44 jest rozbudowa Centrum Handlowego. Wodny Park Handlowy o powierzchni 12 000 m2 znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie CH MARYWILSKA 44 na warszawskiej Białołęce. Nowy obiekt rozszerzy obecną ofertę modową o artykuły dla domu, a także zapewni strefę rekreacyjno-sportową oraz możliwości realizacji hobby. Otwarcie Wodnego Parku Handlowego zaplanowano na przełom września i października 2017 roku. Powiększona o 20% powierzchnia najmu Centrum Handlowego przy zachowaniu kosztów stałych na obecnym poziomie przełoży się bezpośrednio zarówno na wzrost przychodów jak i na znaczący wzrost rentowności.- mówi Prezes Biskupska.
 
Spółka chwali się osiągniętym w 2016 roku wskaźnikiem komercjalizacji, który obecnie jest na  poziomie 95%  - jest to najlepszym wynik z dotychczas osiągniętych przez Spółkę.
 
W segmencie komercyjnym kontynuowana będzie również strategia wynajmu obiektów handlowych, realizowana obecnie w ramach spółek celowych JHM 1 Sp. z o.o. i JHM 2 Sp. z o.o. Wskaźnik komercjalizacji obiektów zarządzanych w ramach obu Spółek wynosi obecnie ponad 96%. Zarówno przychody jak i wynik finansowy netto wypracowany przez te spółki stanowią zauważalną pozycję w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT.

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb