Bardzo dobre wyniki Grupy JHM Development za 3 kwartały 2011r - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Bardzo dobre wyniki Grupy JHM Development za 3 kwartały 2011r

  Grupa JHM DEVELOPMENT w ostatnich trzech kwartałach wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 55.301 tys. zł, co stanowi niemal trzykrotny wzrost w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosły 13 884 tys. zł.


Wyniki finansowe za ostatnie trzy kwartały komentuje Prezes Spółki - Halina Mirgos.


  Wzrost ten jest w dużym stopniu wynikiem akwizycji Spółki Marywilska 44 Sp. z o.o. i związanym z tym poszerzeniem działalności o segment sprzedaży usług wynajmu powierzchni handlowych. Przychody z tego tytułu  przyniosły Grupie JHM Development w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku 27 378 tys. złotych, podczas gdy w porównywanym okresie 2010 roku zaledwie 43 tys. Również działalność deweloperska odnotowała znaczny (o 101,4%) wzrost przychodów ze  sprzedaży w  porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku z 13 884 tys. zł do 27 968 tys. zł.


  Po trzech kwartałach br. Grupa JHM Development wypracowała zysk ze sprzedaży w kwocie 18 211 tys. zł., który jest  prawie sześciokrotnie  wyższy niż w okresie 9 miesięcy 2010r. kiedy wyniósł on 3 077 tys. zł.  Jednocześnie nastąpił znaczący (o 48,2%) wzrost rentowności sprzedaży z 22,2% w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku do 32,9% analogicznym okresie br. W największym stopniu przyczynił się do tego segment sprzedaży usług najmu z rentownością sprzedaży  41,5%.


  Korzystne marże ze sprzedaży uzyskiwane w segmentach   usług najmu oraz w  deweloperskim  przyczyniły się do zwielokrotnienia wyniku netto Grupy, który wyniósł 4 681 tys. zł w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w porównaniu z 338 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.


  Od stycznia do września 2011r JHM Development S.A. sprzedała 123 lokale mieszkalne i 14 lokali użytkowych. Obecnie w ofercie sprzedaży znajdują się  344 mieszkania i lokale usługowe. W trakcie realizacji są  trzy projekty mieszkaniowe:  Apartamentowiec Foka w Helu, osiedla w zabudowie wielorodzinnej w Bełchatowie i w Skierniewicach. W ramach tych projektów w sumie powstaną 403 mieszkania.  Sprzedaż mieszkań w realizowanych projektach znajdzie odzwierciedlenie w kolejnych kwartałach.


W trakcie przygotowania  są  dwie inwestycje mieszkaniowe w Koninie i w Żyrardowie. W ramach I etapu ich  realizacji  oferta mieszkań zwiększy się o kolejne 334 mieszkania.
JHM DEVELOPMENT rozpoczyna także realizację kolejnej inwestycji z segmentu komercyjnego. Jeszcze w tym roku ruszy w  Starachowicach  budowa Centrum Handlowego o pow. ponad 4.000m2 , jej zakończenie planowane jest w III kwartale 2012roku

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb