Informacja o trybie i terminie udostępnienia prospektu emisyjnego JHM DEVELOPMENT S.A. do publicznej wiadomości - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Informacja o trybie i terminie udostępnienia prospektu emisyjnego JHM DEVELOPMENT S.A. do publicznej wiadomości

Prospekt emisyjny spółki JHM DEVELOPMENT S.A.  dotyczący dopuszczenia i wprowadzenia  do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A praw do .:

     •  95.670.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A,

     •  29.330.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B.

zostanie opublikowany w dniu 5 lipca 2011r. o godz.9.00, poprzez zamieszczenie jego wersji elektronicznej na stronach internetowych:

http://www.jhmdevelopment.pl

http://www.trigon.pl

O kolejnych postępach w drodze spółki JHM DEVELOPMENT S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  będziemy Państwa na bieżąco informować.

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb