ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO JHM DEVELOPMENT S.A. PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO JHM DEVELOPMENT S.A. PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

JHM DEVELOPMENT S.A.  informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny JHM DEVELOPMENT S.A. sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 125.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
 
Prospekt emisyjny zostanie w najbliższym czasie opublikowany w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Spółki (www.jhmdevelopment.pl ) oraz Oferującego, którym jest Dom Maklerski TRIGON S.A. (www.trigon.pl)

Zarząd MIRBUD S.A. planuje, aby Akcje Serii A i B  zostały dopuszczone do obrotu i wprowadzone do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  w  lipcu 2011 roku.

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb