Komentarz do wyników spółek grupy JHM DEVELOPMENT - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Komentarz do wyników spółek grupy JHM DEVELOPMENT

w I kwartale 2015r


Wzrost przychodów ze sprzedaży i poprawa rentowności


W pierwszym kwartale 2015 roku spółki grupy kapitałowej JHM DEVELOPMENT poprawiły wyniki w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Przy wzroście wartości sprzedaży z 16,95 mln zł do 17,26 mln zł zysk netto wypracowany przez spółki grupy kapitałowej JHM DEVELOPMENT wzrósł z 1,38 mln zł do 2,11 mln zł, a więc o 53,5 %.
 

Działalność deweloperska

 
Spółka dominująca JHM DEVELOPMENT S. A. w pierwszym kwartale znalazła nabywców na  37 mieszkań. Dla porównania w I kwartale roku 2014 sprzedano 33 mieszkania i domy jednorodzinne. Należy zaznaczyć, że sprzedaż lokali mieszkalnych  w kolejnych miesiącach bieżącego roku oraz liczba podpisanych obecnie umów przedwstępnych w zakończonych inwestycjach deweloperskich wskazują na utrzymanie, a nawet poprawę dobrego poziomu sprzedaży osiągniętego w roku poprzednim. JHM Development sprzedał do tej pory w bieżącym roku w sumie 55 Lokali mieszkalnych oraz podpisa32 umowy przedwstępne.
Tak dobry wynik to efekt  widocznego ożywienia na pierwotnym rynku mieszkaniowym, na który wpływ mają zarówno obniżka stóp procentowych kredytów hipotecznych jak również wsparcie programu pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – „Mieszkanie dla Młodych”.
Dlatego Zarząd podtrzymuje plany osiągnięcia sprzedaży ponad 200 mieszkań w roku 2015, czyli na porównywalnym poziomie do roku 2014. .
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że przyrostowi wartości sprzedaży w segmencie działalności deweloperskiej towarzyszyła również poprawa rentowność na sprzedaży z 15,1% w roku poprzednim do 19,7% w roku bieżącym.
Warto podkreślić, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółka rozpoczęła w tym roku nowe inwestycje developerskie, które w widocznych sposób przełożą się na sprzedaż Spółki w roku 2016 i 2017.
W Koninie biorąc pod uwagę szybkie tempo sprzedaży dla I etapu Osiedla Diamentowego, oddanego w połowie 2014r Zarząd podjął decyzję o uruchomieniu II etapu obejmującego budowę 144 mieszkań w 2 budynkach. Sumaryczna powierzchnia mieszkań stanowi ponad 7,4 tys. m2 PUM.
Inwestycja w Katowicach to 205 mieszkań (powierzchnia mieszkań 11,1 tys. m2 PUM) w dwóch budynkach stanowiących I etap budowy osiedla Twoja Dolina zlokalizowana w okolicy Doliny Trzech Stawów. Jest to pierwsza inwestycja spółki JHM DEVELOPMENT realizowana w dużej aglomeracji i spółka wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia liczy na sukces tej inwestycji w nowej lokalizacji.
 

Działalność wynajmu powierzchni handlowych

 
Działalność wynajmu powierzchni handlowych realizowana jest głównie przez spółkę Marywilska 44 Sp. z o.o. zarządzającą centrum handlowym w Warszawie, jak również przez spółki celowe JHM 1 Sp. z o.o. i JHM 2 Sp. z o.o. prowadzące wynajem obiektów handlowych dla sieci handlowych NOMI w Starachowicach oraz BIEDRONKA w Bielsku-Białej i w Rumi.
Również w tym segmencie działalności spółki osiągnęły poprawę wyników w porównaniu do roku poprzedniego. Wypracowana rentowność na sprzedaży osiągnęła poziom 38,0%  w porównaniu do 36,6% w I kwartale 2014 roku. Również w wymiarze wartościowym odnotowano wzrost marży na sprzedaży z 3,20 mln zł do 3,34 mln zł.
Na wyniki osiągane w kolejnych kwartałach wpłynie zrealizowana rozbudowa Centrum Handlowego Marywilska 44 (dodatkowe 2 tys. m2 powierzchni handlowej i administracyjnej) oraz pełna komercjalizacja Centrum Janowo w Rumi – obiekt zarządzany w ramach działalności spółki celowej JHM 2 Sp. z o.o.
Istotny wzrost przychodów oraz rentowności w obszarze wynajmu powierzchni handlowych związany jest z planowaną w bieżącym roku dalszą rozbudową Centrum Handlowego Marywilska 44 o kolejne 12 tys. m2 powierzchni handlowej w ramach Parku Handlowego Marywilska 44.
W opinii Zarządu Spółki Realizacja wspomnianych zamierzeń zarówno w zakresie zwiększenia powierzchni handlowych a także realizacja nowych projektów developerskich przyczynią się do  dalszego rozwój spółek grupy kapitałowej JHM DEVELOPMENT.

 
Z wyrazami szacunku


Prezes Zarządu

HALINA MIRGOS
© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb