Komentarz do wyników spółek grupy JHM DEVELOPMENT w III kwartale 2013r - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Komentarz do wyników spółek grupy JHM DEVELOPMENT w III kwartale 2013r

Wyniki finansowe

W trzecim kwartale spółki grupy JHM DEVELOPMENT osiągnęły zadowalające wyniki finansowe odnotowując w stosunku do porównywalnego okresu roku 2012 - wzrost wartości sprzedaży z 13,2 mln zł do 14,6 mln zł oraz wzrost zysku netto z 1,1 mln zł do 1,8 mln zł. Wyniki zostały wypracowane w okresie trudnym dla branży deweloperskiej oraz dla całej polskiej gospodarki.

Narastająco za trzy kwartały br. wzrost przychodów ze sprzedaży dla spółek Grupy wyniósł 2,5% - sprzedaż wzrosła z 43,2 mln w roku 2012 do 44,3 mln w roku bieżącym. Temu niewielkiemu wzrostowi towarzyszyła natomiast istotna poprawa rentowności. Zysk brutto wzrósł z 2,8 mln zł do 5,4 mln zł, a zysk netto z 2,1 mln zł do 4,1 mln zł.

Poprawa rentowności brutto i netto dotyczy każdej ze spółek Grupy, zarówno JHM DEVELOPMENT S. A. - podmiotu wiodącego Grupy, działającej w segmencie wynajmu powierzchni handlowych spółki Marywilska 44 Sp. z o. o. jak i spółek celowych JHM 1 Sp. z o.o. oraz JHM2 Sp. z o.o. działających w segmencie wynajmu nieruchomości komercyjnych

Sytuacja w spółkach Grupy

Do poprawy zarówno wielkości sprzedaży jak i rentowności operacyjnej, rentowności brutto oraz netto przez spółkę Marywilska 44 Sp. z o.o., przyczyniła się w roku 2013 dalsza poprawa stanu i utrzymanie wysokiego poziomu wynajmu powierzchni handlowej w centrum handlowym CHT MARYWILSKA 44 zarządzanym przez Spółkę.

Spółka dominująca JHM DEVELOPMENT S. A. w trzech kwartałach roku 2013 znalazła nabywców na 77 lokali mieszkalnych i 20 niemieszkalnych. Dla porównania w  analogicznym okresie  roku 2012 sprzedaż wyniosła 89 lokali mieszkalnych i 36 niemieszkalnych. Spowodowane było to oddaniem do użytkowania w roku 2012 dwu inwestycji deweloperskich: w Bełchatowie i w Helu.

Starając się wykorzystać atuty zlokalizowanych na Półwyspie Helskim apartamentowców „FOKA" spółka JHM DEVELOPMENT S.A. rozpoczęła w ramach tej inwestycji wynajem części apartamentów wakacyjnych. Ponieważ działalność ta charakteryzuje się wysokim poziomem rentowności, przychody z wynajmu apartamentów miały odczuwalny wpływ na wyniki Spółki w roku bieżącym.

Poza generowaniem dodatkowych przychodów Spółka liczy również na dalsze rozpropagowanie zalet własnej inwestycji wśród turystów odwiedzających Hel oraz na pozyskiwanie nabywców na wszystkie apartamenty.

Na wyniki bieżącego roku pozytywny wpływ miało ujęcie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy kwartalnych przychodów generowanych przez spółki JHM 1 Sp. z o. o. oraz JHM 2 Sp. z o. o. Spółki te prowadzą wynajem obiektów handlowych dla sieci handlowych NOMI oraz BIEDRONKA. Obiekty zarządzane przez te spółki zostały oddane najemcom do użytkowania pod koniec 2012 roku. Pozytywny wpływ tych przychodów oraz wypracowanych zysków jest zauważalny w wynikach Grupy dla kolejnych kwartałów bieżącego roku.

Otoczenie gospodarcze

Spółki grupy JHM DEVELOPMENT osiągnęły dobre wyniki, pomimo słabej koniunktury panującej w polskiej gospodarce.

W tym okresie nie można było jeszcze zaobserwować wyraźnego przełożenia obniżek stóp procentowych dokonanych przez Narodowy Bank Polski od listopada 2012r na dostępność kredytów dla klientów Spółki i zwiększony popyt na lokale znajdujące się w ofercie JHM DEVELOPMENT S.A.. Trend wzrostowy zauważalny w większych miastach nie zaznaczył się jeszcze w miastach mniejszych i średniej wielkości, w których Spółka realizuje swoje inwestycje. Daje się natomiast obecnie zaobserwować zwiększone zainteresowanie ze strony potencjalnych klientów, które powinno się przełożyć na wyniki Spółki w ostatnim kwartale br. W perspektywie kolejnych kwartałów Spółka liczy na pozytywny efekt wdrożenia w życie rządowego programu wspierającego rozwój rynku mieszkaniowego.

Nowe przedsięwzięcia

Doceniając dotychczasowe duże zainteresowanie wynajmem luksusowych apartamentów w Helu, JHM DEVELOPMENT S.A. zwiększa do 52 ilość apartamentów przystosowanych do potrzeb wynajmu.

Spółka kontynuując realizację strategii dywersyfikacji działalności w zakresie budowy i wynajmu obiektów komercyjnych dla potrzeb sieci handlowych, przygotowuje inwestycję budowy mini-galerii handlowej w Rumii, której budowa ruszy na początku 2014r. Oddanie do użytkowania planowane jest na IV kwartał 2014r.

JHM DEVELOPMENT S.A. jako wiodąca spółka Grupy, kontynuuje również działania w swoim podstawowym obszarze inwestycji deweloperskich. Obecnie realizowane są nowe inwestycje mieszkaniowe w Koninie i Żyrardowie. Wzbogacają one ofertę gotowych mieszkań Spółki w roku bieżącym oraz przyszłym i przyczyniają się do kontynuacji wzrostu obrotów, dobrych wyników i dalszego rozwoju Grupy JHM DEVELOPMENT.

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                              HALINA MIRGOS

 

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb