Komentarz do wyników spółek grupy JHM DEVELOPMENT w I kwartale 2013r - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Komentarz do wyników spółek grupy JHM DEVELOPMENT w I kwartale 2013r

Wzrost sprzedaży

W pierwszym kwartale roku 2013 spółki grupy kapitałowej JHM DEVELOPMENT radziły sobie dobrze pomimo tego, że nie był to najlepszy okres dla polskiej gospodarki i branży budowlanej w szczególności. Grupa odnotowała wzrost wartości sprzedaży o ponad 26% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost sprzedaży wypracowała każda ze spółek Grupy, zarówno podmiot wiodący – deweloper JHM DEVELOPMENT S. A., działająca w segmencie wynajmu powierzchni handlowych spółka Marywilska 44 Sp. z o. o. jak i działające w segmencie wynajmu nieruchomości komercyjnych spółki celowe JHM 1 Sp. z o.o. i JHM2 Sp. z o.o. Na osiągnięte wyniki wpływ miało szereg czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Czynniki wewnętrzne

Do poprawy zarówno wielkości sprzedaży jak i rentowności operacyjnej, rentowności brutto oraz netto przez spółkę Marywilska 44 Sp. z o.o., przyczyniła się poprawa poziomu wynajmu powierzchni handlowej w Centrum Hal Targowych zarządzanych  przez Spółkę. Przy tym dokonano obniżenia kosztów operacyjnych działalności Spółki.

Spółka dominująca JHM DEVELOPMENT S. A. w pierwszym kwartale znalazła nabywców na 31 lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Dla porównania w roku 2012 sprzedaż wyniosła jedynie 18 lokali.

Na wyniki I kwartału bieżącego roku pozytywny wpływ miało ujęcie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy kwartalnych przychodów generowanych przez spółki JHM 1 Sp. z o. o. oraz JHM 2 Sp. z o. o. Spółki te prowadzą wynajem obiektów handlowych dla sieci handlowych NOMI oraz BIEDRONKA. Obiekty zarządzane przez te spółki zostały oddane najemcom do użytkowania pod koniec IV kwartału 2012 roku i generowane przez nie przychody nie wpłynęły na wyniki ubiegłego roku. Pozytywny wpływ tych przychodów oraz wypracowanych zysków jest zauważalny w wynikach I kwartału bieżącego roku.

Czynniki zewnętrzne

Spółki grupy JHM DEVELOPMENT dobre wyniki osiągnęły pomimo słabnącej w I kwartale bieżącego roku koniunktury gospodarczej w Polsce. W tych warunkach klienci raczej odkładają decyzje o zakupie nieruchomości, a deweloperzy starają się dopasować poziom realizacji inwestycji do słabszych warunków rynkowych.

W tym okresie nie można było jeszcze zaobserwować wyraźnego przełożenia obniżek stóp procentowych dokonanych przez Narodowy Bank Polski od listopada 2012r na dostępność kredytów dla klientów Spółki. Pomimo tego, że skumulowana obniżka podstawowych stóp procentowych wyniosła 150 punktów procentowych, w pierwszym kwartale bieżącego roku nie pojawiły się jeszcze pozytywne skutki tych obniżek dla zdolności kredytowej klientów i dla ilości nowo przyznawanych kredytów hipotecznych.

W omawianym okresie dał się odczuć brak jakiegokolwiek programu rządowego wspierającego rozwój rynku mieszkaniowego. Program „Rodzina na swoim” zakończył funkcjonowanie z końcem 2012 roku. Szacuje się, że w roku ubiegłym w ramach tego programu sprzedano kilkanaście procent nowych mieszkań, a w dużych aglomeracjach było to nawet co czwarte sprzedane nowe mieszkanie.

Trwające od roku zaostrzenie konkurencji na rynku deweloperskim, które nastąpiło na skutek przekazywania do sprzedaży zwiększonej liczby mieszkań przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, czyli tak zwanej ustawa deweloperskiej.

Nowe przedsięwzięcia

Spółki Grupy szukają nowych obszarów generowania przychodów i zysków. Starając się wykorzystać atuty zlokalizowanych w na półwyspie helskim apartamentowców „FOKA” spółka JHM DEVELOPMENT S.A. zawarła umowę dotyczącą wynajmu apartamentów w tej inwestycji. Została podpisana umowa z liczącym się na tym rynku, ogólnopolskim operatorem turystycznym. Działa on w segmencie wynajmu luksusowych  apartamentów wakacyjnych w popularnych miejscowościach turystycznych. Poza generowaniem dodatkowych przychodów Spółka liczy także na szersze rozpropagowanie zalet własnej inwestycji wśród turystów odwiedzających Hel oraz na pozyskiwanie nabywców na własne apartamenty. Umowa z operatorem przewiduje objęcie korzystnymi warunkami wynajmu za jego pośrednictwem, również apartamentów zakupionymi przez indywidualnych nabywców.

Poza działaniami w nowych obszarach, wiodąca Spółka Grupy kontynuuje działania w swoim podstawowym obszarze, realizując nowe inwestycje mieszkaniowe w Koninie i Żyrardowie. Wzbogacą one ofertę gotowych mieszkań Spółki w roku bieżącym oraz przyszłym i przyczynią się do kontynuacji wzrostu obrotów, dobrych wyników i dalszego rozwoju Grupy JHM DEVELOPMENT.

 

Z wyrazami szacunku    

Prezes Zarządu    

HALINA MIRGOS    

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb