Komentarz Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. do wyników pierwszego półrocza 2012r. - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Komentarz Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. do wyników pierwszego półrocza 2012r.

Spółki Grupy JHM DEVELOPMENT w pierwszym półroczu 2012r wypracowały przychody netto ze sprzedaży w wysokości 29 939 tys. zł. Nie jest to wynik satysfakcjonujący, ale został on osiągnięty w warunkach pogorszenia koniunktury gospodarczej zarówno w Polsce, jak i na świecie powodującego odkładanie decyzji o zakupie nieruchomości, zarówno dla celów mieszkaniowych jak i inwestycyjnych.

Analizując najistotniejsze czynniki mające wpływ na uzyskane wyniki finansowe należy zauważyć, że na wyniki osiągnięte z podstawowej działalności spółki JHM DEVELOPMENT S.A. największy wpływ miało zaostrzenie kryteriów w zakresie przyznawania kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych na skutek przyjęcia przez banki zapisów Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego na początku bieżącego roku oraz podwyższenie podstawowych stóp procentowych NBP w maju bieżącego roku. Jest to kolejny czynnik ograniczający dostęp do kredytów dla potencjalnych klientów Spółki.

W omawianym okresie nastąpiło dalsze zaostrzenie konkurencji na rynku deweloperskim na skutek przekazywania do sprzedaży zwiększonej liczby mieszkań przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska) na koniec kwietnia bieżącego roku.

Pomimo spadku sprzedaży Grupa utrzymała zadowalający poziom marży na sprzedaży, która wyniosła 27,5%. Pozwoliło nam to w pierwszym półroczu wypracować zysk netto na poziomie 1 143 tys. zł.

Nasze działania w tym okresie obejmowały dostosowywanie oferty i  sposobów sprzedaży do zmieniających się potrzeb rynku mieszkaniowego. Przykładem takim było zaoferowanie na szerszą skalę sprzedaży ratalnej, co wobec ograniczeń w dostępie do kredytów hipotecznych spotyka się z rosnącym zainteresowaniem ze strony klientów.

W pierwszym półroczu 2012r Spółka zakończyła realizację dwóch rozpoczętych w ubiegłych latach inwestycji w Bełchatowie i w Helu. Pozwoliło to na poszerzenie oferty mieszkań gotowych, które cieszą się największym zainteresowaniem ze strony klientów. Obecnie JHM DEVELOPMENT S.A. ma w ofercie lokale mieszkalne i użytkowe w zabudowie wielorodzinnej w zakończonych inwestycjach w Skierniewicach, Brzezinach, Rumii, Bełchatowie, Żyrardowie, Rawie Mazowieckiej oraz domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej w Rawie Mazowieckiej. Ofertę uzupełnia ukończona w czerwcu inwestycja w Helu. Są to w pełni wykończone apartamenty położone w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji – produkt kierowany do klientów z zasobniejszym portfelem.

Spółka posiada obecnie w swojej ofercie 505 lokali mieszkalnych i usługowych w zakończonych inwestycjach.

Zarząd obserwując trendy na rynku mieszkaniowym, z dużą rozwagą podejmuje decyzje dotyczące uruchamiania nowych projektów. Decyzje te poprzedzane są szczegółowymi analizami dotyczącymi aktualnej sytuacji na rynkach lokalnych i trendów zmian na tych rynkach. W roku 2012 rozpoczęliśmy realizację kolejnych inwestycji deweloperskich w Koninie i Rumi oraz przygotowanie projektu w Żyrardowie. Realizacja powyższych inwestycji zwiększy ofertę o 352 lokale mieszkalne.

Ponadto Zarząd kontynuuje proces dywersyfikacji działalności Spółki poprzez realizację inwestycji w segmencie komercyjnym. W II półroczu planujemy oddanie do użytkowania 4 obiekty handlowe o sumarycznej powierzchni 7,5 tys. m2:

- z przeznaczeniem na wynajem dla sieci handlowej NOMI w Starachowicach.,

- z przeznaczeniem na wynajem dla sieci handlowej BIEDRONKA - zlokalizowane w Bielsku-Białej, Istebnej i Zabrzu.

Przychody z wynajmu obiektów z tego segmentu działalności będą miały stabilizujący wpływ na przychody Spółki poczynając od IV kwartału 2012r.

 

Prezes Zarządu

JHM DEVELOPMENT S.A.

Halina Mirgos

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb