Komentarz Zarządu do wyników spółek Grupy JHM DEVELOPMENT osiągniętych w trzecim kwartale 2012 roku - JHM Development
Zadzwoń i zamieszkaj
tel. 46 833 95 89

Komentarz Zarządu do wyników spółek Grupy JHM DEVELOPMENT osiągniętych w trzecim kwartale 2012 roku

 
 

Komentarz Zarządu do wyników spółek Grupy JHM DEVELOPMENT

 osiągniętych w trzecim kwartale 2012 roku

 

Szanowni Państwo,

Trzeci kwartał 2012 roku był w polskiej gospodarce okresem pogarszających się wskaźników makroekonomicznych. Utrzymująca się wysoka inflacja i wysokie bezrobocie, malejące tempo wzrostu gospodarczego wskazywały na pogarszanie koniunktury w gospodarce Polski. Nie nastąpiło w tym okresie oczekiwane przez przedsiębiorców obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, które mogłoby wpłynąć na obniżenie kosztu kredytów i przyczynić się do ożywienia gospodarczego. W tych warunkach nie dziwi odkładanie przez klientów decyzji dotyczących zakupu nieruchomości. Działanie w takich warunkach stanowi duże wyzwanie dla całej branży deweloperskiej.

Na tym tle, w warunkach dalszego zaostrzenia konkurencji na rynku deweloperskim, wyniki spółek tworzących Grupę Kapitałową JHM DEVELOPMENT wypracowane w trzecim kwartale bieżącego roku należy ocenić dobrze. W ramach podstawowej działalności deweloperskiej spółki dominującej w Grupie w tym okresie udało się powtórzyć wyniki trzeciego kwartału poprzedniego roku zarówno pod względem wartość sprzedaży jak i marży na sprzedaży. Spółka sprzedała od początku roku 135 mieszkań w swoich inwestycjach zlokalizowanych w 7 miastach Polski. Pod koniec września oddano do użytkowania kolejną inwestycję w Skierniewicach - II etap „Osiedla Słonecznego". Przenoszenie własności w oparciu o wcześniej podpisane umowy przedwstępne dla lokali w tej inwestycji dobrze przełoży się na wyniki ostatniego kwartału bieżącego roku. Zauważalne jest również rosnące zainteresowanie zakupem mieszkań we wszystkich inwestycjach Spółki, w ramach kończącego się w roku bieżącym programu Rodzina na Swoim. Spółka poprzez odpowiednio przygotowaną akcję promocyjną umiejętnie wykorzystuje ten impuls rynkowy.

Zarząd mając na uwadze obecną sytuację na rynku mieszkaniowym, analizując możliwe trendy na tym rynku w latach przyszłych, z dużą rozwagą podejmuje decyzje dotyczące uruchamiania nowych projektów. W trzecim kwartale 2012 roku kontynuowana była realizacja kolejnej inwestycji deweloperskiej, I etapu budowy „Osiedla Diamentowego" w Koninie oraz przygotowanie I etapu „Osiedla Okrzejówka" w Żyrardowie.

W ramach dywersyfikacji działalności deweloperskiej, w trzecim kwartale bieżącego roku kontynuowane były zarówno przez JHM DEVELOPMENT S.A. jak i przez spółkę celową JHM 1 Sp. z o.o. inwestycje z przeznaczeniem na wynajem dla celów komercyjnych - pawilony handlowe branży spożywczej - dla sieci Biedronka oraz branży Dom i Ogród - dla sieci handlowej NOMI. Oddanie do użytkowania najemcom 4 obiektów o sumarycznej powierzchni 7,2 tys. m2 będzie początkiem budowania, pochodzącego z wynajmu dla sieci handlowych, stabilnego strumienia przychodów Grupy o satysfakcjonującym poziomie rentowności.

Analizując wyniki finansowe osiągnięte w trzecim kwartale 2012roku przez spółkę Marywilska 44 Sp. z o.o. działającą w segmencie wynajmu należy zauważyć malejący udział przychodów z opłat rezerwacyjnych i rosnący udział przychodów z czynszów najmu w zarządzanym przez Spółkę Centrum Hal Targowych w Warszawie. Jest to zjawisko korzystne z perspektywy długookresowej działalności Centrum i świadczy o stabilizacji struktury najemców. Trzeba zaznaczyć również, że przychody z tytułu czynszów rosną, co jest związane ze stale rosnącym, przekraczającym 90% wskaźnikiem komercjalizacji powierzchni wynajmu hal targowych. Takiego poziomu życzyliby sobie konkurenci z sektora wynajmu, bowiem ostatni rok pokazał jak bardzo dotkliwy dla branży stał się kryzys ekonomiczny. Centrum Hal Targowych stało się rozpoznawalnym miejscem na mapie gospodarczej Stolicy. Rośnie liczba klientów odwiedzających Centrum. W roku 2011 było to średnio 40.000 osób tygodniowo, natomiast w trzecim kwartale 2012 roku liczba ta wzrosła do 100.000 osób tygodniowo. Biorąc pod uwagę zbliżający się okres świąteczny, który w handlu detalicznym jest okresem wzmożonych zakupów, Zarząd Spółki z optymizmem patrzy na poziom przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale bieżącego roku.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy II etapu Centrum pod nazwą „Park Handlowy Marywilska 44". Posiadamy prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, obecnie trwają prace nad przygotowaniem kompletu dokumentów do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Równolegle prowadzony jest proces komercjalizacji tego etapu. Warunkiem rozpoczęcia budowy II etapu jest posiadanie w portfelu umów warunkowych na wynajem dla co najmniej 60% nowej powierzchni.

Podsumowując wyniki osiągnięte w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku oraz czynniki, które będą miały wpływ na działalność spółek Grupy JHM DEVELOPMENT w czwartym kwartale 2012 roku Zarząd oczekuje, że zarówno w obszarze działalności deweloperskiej jak i wynajmu powierzchni komercyjnych drugie półrocze 2012 roku będzie satysfakcjonujące dla inwestorów.

 

Prezes Zarządu

JHM DEVELOPMENT S.A.

Halina Mirgos

© JHM DEVELOPMENT S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 95 89, E-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl, NIP: 8361812427

projekt i realizacja: Agencja Interaktywna PROPERIS | CMS FlexiWeb